Select Page
Rusza długo wyczekiwany remont ulicy Brukselskiej. Od dzisiaj (21.10.2022) realizowane są prace przygotowawcze, a w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace budowlane związane z długo wyczekiwanym przez mieszkańców Saskiej Kępy remontem i modernizacją ul. Brukselskiej.

PRACE:

27 października rozpoczną się prace budowlane w ramach remontu ul. Brukselskiej. W czasie prac wymieniona zostanie cała podbudowa jezdni, a następnie będą tam ułożone nowe krawężniki i nawierzchnia drogi. Pasażerowie zyskają nowy przystanek autobusowy.

Ponieważ drogowcy będą wymieniać podbudowę drogi – do głębokości dochodzącej do 50 cm poniżej obecnego poziomu jezdni – na remontowanym fragmencie nie będą także funkcjonowały przejścia dla pieszych.

OBJAZDY:

Remont będzie prowadzony na odcinku od ul. Ateńskiej do ronda Wolframa.

Wszystkie wloty ulic dochodzących do ul. Brukselskiej na tym fragmencie zostaną zamknięte, a skrzyżowanie z ul. Lotaryńską stanie się nieprzejezdne.

Zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji – dojazdy do domów, w miarę możliwości będą dostępne, tylko w czasie asfaltowania ulica zostanie całkowicie zamknięta (o tym etapie prac mieszkańcy zostaną wcześniej powiadomieni).

Objazd utrudnień poprowadzi ulicami: Ateńską lub Afrykańską, Wałem Miedzeszyńskim i Wersalską.

AUTOBUSY:

Tak też pojadą autobusy linii 117 – w związku z rozpoczęciem remontu nawierzchni jezdni ul. Brukselskiej, a tym samym zamknięciem dla ruchu kołowego przedmiotowej ulicy, od dnia 21.10.2022 r. do odwołania, linia autobusowa 117 zostaje skierowana na trasę objazdową przebiegającą następującym ciągiem ulic (tylko w kierunku krańca DW. CENTRALNY):

  • od skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński/Ateńska – Wał Miedzeszyński – Wersalska – Paryska
  • i dalej swoją trasą podstawową.

Wobec powyższego zawiesza się funkcjonowanie przystanku ATEŃSKA 02.

Od dnia 21.10.2022 r. linia kursować będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

ZAKOŃCZENIE PRAC:Termin zakończenia prac w umowie jest określony na 23 grudnia 2022.

PLANY REMONTU DO POBRANIA: