Select Page
Ponieważ odkąd od 01/01/2017 obowiązuje zmieniona ustawa o ochronie przyrody (zwana popularnie #LexSzyszko), zgodnie z którą właściciel nieruchomości w większości wypadków (poza nielicznymi wyjątkami) nie musi występować o zgodę żadnych urzędów na usunięcie drzew czy krzewów na własnej działce, na Saskiej Kępie zauważyliśmy (i Wy również nam zgłaszaliście) znacząco zwiększoną ilość wycinek drzew, postanowiliśmy zadać sobie trud, przekopać przepisy i rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkańców dotyczące tego czy na Kępie obowiązuje #lexSzyszko i można „dowolnie” wycinać drzewa, czy nie.

Nieocenionej pomocy udzielił nam Pan radny Hubert Zalewski, dzięki, któremu udało się szybko zebrać odpowiedzi od urzędów w 1 piśmie, z wyjaśnieniami, bez konieczności wielotygodniowego oczekiwania na odpowiedzi z poszczególnych instytucji.

Przechodząc do meritum – Saska Kępa objęta jest nadzorem konserwatorskim (decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków nr 942 z 02/04/1979 – obszar ograniczony ulicami Wał Miedzeszyński, Al. Waszyngtona, Saską, Zwycięzców, Paryską i Ateńską), w związku z czym na obszarze objętym ochroną NIE ma zastosowania znowelizowana ustawa o ochronie przyrody (w sensie pełnej wolności właściciela nieruchomości do wycinania zieleni na jej obszarze), a tym samym KAŻDA wycinka zieleni wymaga UPRZEDNIEGO uzyskania zezwolenia na wycinkę od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Poniżej zamieszczamy mapkę poglądową obszaru Saskiej Kępy objętego ochroną konserwatorską oraz najważniejsze wyjątki z pisma dot. sprawy wycinek zieleni. Na samym dole wpisu znajdziecie skany całego pisma i będziecie mogli je pobrać w pdf.

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zabytki

Poniżej zamieszczamy skan pełnej odpowiedzi uzyskanej od Urzędu Dzielnicy Praga Południe/Stołecznego Konserwatora Zabytków (do obejrzenia w plikach jpg, lub pobrania w pdf po kliknięciu w skany)