Select Page

Od 1 kwietnia br. w systemie dostępna będzie oferta warszawskich publicznych gimnazjów: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl. 

Na złożenie wniosku do wybranego gimnazjum jest czas od 15 kwietnia do 9 maja br.

Jakie kryteria rekrutacji?

  • sprawdzian szóstoklasisty – komisja można przyznać maksymalnie 40 punktów. Z reguły ile punktów uczeń dostanie ze sprawdzianu, tyle gimnazja przyznają w rekrutacji, ale znamy i taką szkołę, która za sprawdzian przyznaje maksymalnie 50 pkt., stosując przelicznik 1,25 za każdy punkt w sprawdzianie,
  • oceny z wybranych przedmiotów, z reguły gimnazja biorą pod uwagę język polski, matematykę, przyrodę, historię z wiedzą o społeczeństwie oraz język obcy (z reguły jaka ocena, tyle punktów),
  • ocena z zachowania (jedne punktują zachowanie co najmniej dobre i lepsze, inne dają np. 3 pkt. już za ocenę poprawną, a dwa za nieodpowiednią)
  • średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  • świadectwo z wyróżnieniem (liczba punktów w zależności od szkoły),
  • osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych, ale też innych: konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych (gimnazja określają np. maksymalną liczbę punktów za konkursy, niezależnie od ich liczby)
  • wolontariat (z wpisem na świadectwie, dodatkowe 1-2 pkt).

Uwaga! Podczas naboru do klas dwujęzycznych oraz sportowych wymagany jest dodatkowy sprawdzian. To test uzdolnień językowych lub próba sprawności fizycznej. 

 

Login i hasło do systemu rekrutacji:

Między 1 a 14 kwietnia uczniowie klas szóstych w miejskich podstawówkach w Warszawie dostaną w szkołach loginy i hasła do systemu elektronicznej rekrutacji

Składanie podań:

Od 15 kwietnia do 9 maja (do godz. 16) będzie czas na składanie podań. Najpierw trzeba zalogować się w systemie i uzupełnić wniosek lub zgłoszenie.

Uwaga! Kandydaci, którzy uczą się poza Warszawą lub w Warszawie, ale w szkołach niepublicznych, zakładają w tym terminie konta w systemie na własną rękę. Urzędnicy zapewniają, że nie powinno być z tym problemu: system podpowie, co zrobić. 

Zgłoszenie wypełnia szóstoklasista, który wybiera się wyłącznie do gimnazjum rejonowego, gdzie ma miejsce w z urzędu.
Jeśli uczeń próbuje sił również w innym gimnazjum (albo wyłącznie w tych poza rejonem), wówczas wypełnia wniosek.
Wypełniony formularz trzeba wydrukować, podpisać (podpis składa uczeń oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni) i złożyć w gimnazjum, które jest pierwsze na liście (to tzw. gimnazjum pierwszego wyboru).

Uwaga! Można wybrać tyle gimnazjów, ile się chce. W tym roku podczas rekrutacji nie można będzie wybrać konkretnej klasy.

Dla sportowców i uczniów uzdolnionych językowo

Szóstoklasiści, którzy starają się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, muszą przejść przez sprawdzian uzdolnień językowych. W Warszawie wyznaczono jeden termin, wszyscy kandydaci będą pisać test 13 maja, a 26 gimnazjów podpisało porozumienie, dzięki czemu będą wzajemnie honorować wyniki sprawdzianu (nie zawsze tak było).
Trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty sprawdzianu do godz. 16 będą ogłoszone wyniki.

Szóstoklasiści, którzy wybiorą klasę sportową, wezmą udział w próbie sprawności fizycznej.
Każda szkoła organizuje własny test, w terminie między 19 a 24 maja. Wyniki będą ogłoszone trzeciego dnia po sprawdzianie do godz. 16 (licząc dni robocze).

Sprawdzian i oceny 

Wyniki sprawdzianów i oceny do systemu wpisuje szkoła podstawowa kandydata do gimnazjum, o ile uczy się on w miejskiej szkole w Warszawie.
Do 27 czerwca (do godz. 9) będzie czas na sprawdzenie, czy dane w systemie są prawidłowe. Jeśli znajdą się błędy, trzeba pofatygować się do macierzystej podstawówki i poprosić o korektę.

Oryginały dokumentów

W terminie od 27 czerwca (od godz. 9) do 2 lipca (do godz. 15)  kandydaci, którzy złożyli zgłoszenie do gimnazjum rejonowego, przynoszą do szkoły oryginał świadectwa i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.

Listy zakwalifikowanych

Będą wywieszone 7 lipca o godz. 13 w szkołach. Można też będzie sprawdzić w systemie, do której szkoły zakwalifikował się kandydat. W tym roku gimnazja mają obowiązek wywiesić listy uczniów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, a także podać najniższą liczbę punktów, które wystarczyły do zakwalifikowania się do szkoły.

Ostateczne decyzja

Do 8 lipca do godz. 15 będzie czas na to, aby potwierdzić, że uczeń będzie uczęszczał do gimnazjum, do którego się zakwalifikował. Potwierdzeniem będzie złożenie oryginałów wymaganych dokumentów.
Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży dokumentów, nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum

Listy przyjętych

9 lipca godz. 14 – uczeń może obejrzeć listę w szkole lub w sprawdzić w systemie, gdzie został przyjęty.

źródło gazeta.pl

Lista gimnazjów na Saskiej Kępie – TUTAJ

Serwis UM dot. rekrutacji do gimnazjów – TUTAJ

Harmonogram rekrutacji – TUTAJ

NOWE zasady rekrutacji – więcej informacji TUTAJ