Select Page

KINO KĘPA: „Młyn i krzyż”

02/04/2015, 19:00

Nagroda Specjalna Jury w Gdyni 2011
Dramat historyczny. Ręką reżysera, na oczach widzów, ożywiony zostaje niezwykły obraz – „Droga Krzyżowa” Bruegla, z całym swym pięknem, z całą swoją surowością i okrucieństwem. Dzięki nowym technologiom reżyser pokazuje losy 12 postaci z obrazu

/bilety 10 zł/