Select Page

Mały Teatr Kępa: „Baśń o dwóch braciach”

To nie jedna baśń, lecz kilka zawartych w jednym wartkim opowiadaniu o ludzkich i zwierzęcych losach w świecie więcej niż prawdziwym… To saga rodzinna, w której syn miotlarza zostaje królem, a smoki, czarownice i zdrajcy giną marnie, aby światło dobra jarzyło się tryumfalnie pełnym blaskiem, a prawi ludzie chodzili szczęśliwi, pili miód i żyli długie lata…

reż. Artur Zajt
tekst i scenografia: Małgorzata Nyczaj

/bilety 10zł/