Select Page

16 listopada 2014 r. będziemy głosować na nowych radnych, a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

 • lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do 21.00.

Jeśli w wyborach na prezydenta miasta żaden z kandydatów nie osiągnie w pierwszej turze większości ponad połowy głosów, wtedy 30 listopada odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich.

Gdzie mam głosować?

Swoją komisję wyborczą znajdziesz TU.

Na kogo mam głosować / kogo będziemy wybierać?
Mieszkańcy Warszawy poza Prezydentem Warszawy wybiorą 60 radnych Rady Warszawy i radnych Rad Dzielnic Warszawy.

Kandydaci na stanowisko Prezydenta Warszawy:

 • Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • Jacek Sasin
 • Sebastian Wierzbicki
 • Piotr Guział
 • Joanna Erbel
 • Jacek Wilk

Na Pradze Południe wybieramy również 5 radnych.

Więcej informacji o kandydatach, na których można głosować znajdziecie TU.

obwieszczenie marszałka województwa mazowieckiego

 

Ewentualna druga tura wyborów Prezydenta Warszawy odbędzie się 30 listopada 2014 (niedziela).

źródło: http://reporter.pl/a/?id=7317-Lista-kandydatow-na-Prezydenta-Warszawy-2014-i-terminy-wyborow-samorzadowych

Kto może brać udział w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborachw wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Powyższe dotyczy również prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy m. st. Warszawy.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

źródło PKW

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
 2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
 3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r.
  pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców (tzw. „głosowanie bez meldunku” lub głosowanie w innym obwodzie) w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
  Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.
źródło: http://www.pragapld.waw.pl/assets/files/wybory/Wybory_samorzadowe_2014/Terminy%20zwi%C4%85zane%20z%20uprawnieniami%20wyborcow%20niepelnosprawnych.pdf#start

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz o głosowaniu w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się TUTAJ.

źródło: http://www.pragapld.waw.pl/assets/files/wybory/Wybory_samorzadowe_2014/Uprawnienia%20wyborcow%20niepelnosprawnych.pdf#start

Informacje podajemy za PKW oraz Urzędem dzielnicy Praga Południe