Select Page

Powoli zaczynają się prace nad przygotowaniem drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Znamy już kilka planowanych zmian, naszym zdaniem duża część z nich wydaje się sensowna i bardzo na korzyść dla projektu.

„W drugiej edycji projektu Urząd m.st. Warszawy przekazał mieszkańcom stolicy aż 50 milionów złotych. Pradze-Południe przypadło 4 171 462 zł. Nasz lokalny Zespół ds. budżetu partycypacyjnego podejmie decyzje dotyczące podziału dzielnicy na mniejsze obszary i wyznaczy podział ogólnej kwoty pomiędzy te obszary.”

źródło Wiadomości Sąsiedzkie

W grę wchodzi m.in. więcej pieniędzy dla mieszkańców, możliwość poprawiania i łączenia projektów, preselekcja przed weryfikacją formalną.

Więcej informacji an temat planowanych zmian można znaleźć na portalu warszawa.ngo.pl

Znamy również wstępny harmonogram działań w ramach 2-giej edycji:

 • Powołanie koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego – do 17 października 2014 r.;
 • Powołanie dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego – do 31 października 2014 r.;
 • Określenia zasad funkcjonowania zespołów i szczegółowych zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do 14 listopada 2014 r.;
 • Dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic – od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 16 stycznia 2015 r.;
 • Zgłaszanie projektów – od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.;
 • Publiczne dyskusje mieszkańców na temat złożonych projektów – od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 15 marca 2014 r.;
 • Wybór projektów do etapu weryfikacji (etap preselekcji) – od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r.;
 • Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów – od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r.;
 • Przygotowywanie przez CKS list projektów skierowanych pod głosowanie mieszkańców – od 25 do 29 maja 2015 r.;
 • Losowanie kolejności projektów na listach – do 1 czerwca 2015 r.;
 • Promocja projektów skierowanych pod głosowanie mieszkańców – od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.;