Select Page

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 144 Ordynacji podatkowej pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe będą dostarczać Mieszkańcom Dzielnicy decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2015. Poniżej szczegółowe informacje.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniach 26 stycznia 2015 r. – 27 lutego 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 20.00 pracownicy Urzędu Dzielnicy będą dostarczać Mieszkańcom dzielnicy decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Do obowiązków pracowników należy:

  • Wylegitymowanie się przed Mieszkańcem, poprzez okazanie identyfikatora pracownika Urzędy Dzielnicy;
  • doręczenie decyzji po uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy wraz z datą doręczenia;
  • udzielenie odbiorcy informacji dotyczącej przekazanej decyzji oraz miejsc w których można dokonać bezprowizyjnej wpłaty.

UWAGA! Doręczyciele decyzji nie są uprawnieni do pobierania od Mieszkańców opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu doręczenia decyzji.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela pracownik Wydziału Budżetowo-Księgowego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Pani Grażyna Wysocka tel. 22 44 35 280, wysocka@pragapld.waw.pl