Select Page

PRAGA-POŁUDNIE PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 834.292zł
Koszt wybranych projektów: 822.483 zł
Liczba wybranych projektów: 10

L.p.

Projekt i kwota

Oddane głosy

1

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe
koszt projektu: 306 000 zł

 4 265

2

Bezpiecznie pod mostem – przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego
koszt projektu: 246 000 zł

 4 016

3

Bezpieczne stojaki dla rowerów
koszt projektu: 180 000 zł

 2 732

4

Budki dla ptaków – EKO MIASTO 
koszt projektu: 10 245 zł

 2 663

5

Ławeczka dla seniora
koszt projektu: 20 110 zł

 2 642

6

Praga – Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich, gocławskich i kamionkowskich murów
koszt projektu: 20 000 zł

 2 508

7

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
koszt projektu: 16 635 zł

 2 382

8

Wycieczki rowerowe o charakterze kulturalno-historycznym
koszt projektu: 3 250 zł

 1 815

9

Tablice edukacyjne
koszt projektu: 10 243 zł

 1 562

10

Mapa wydatków dzielnicy Praga-Południe

koszt projektu: 10 000 zł

900

PRAGA-POŁUDNIE PROJEKTY NA SASKIEJ KĘPIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 629.575 zł
Koszt wybranych projektów: 592.243 zł
Liczba wybranych projektów: 12

L.p.

Projekt i kwota

Oddane głosy

1

Kanał Wystawowy – wizytówką Saskiej Kępy
koszt projektu: 277 044 zł

 1 141

2

Ukwiecona Saska w okolicach przystanku Saska.
koszt projektu: 13 225 zł

 699

3

Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie
koszt projektu: 90 000 zł

 695

4

Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem
koszt projektu: 115 000 zł

 692

5

Łąka kwietna dla Saskiej Kępy – EKO MIASTO 
koszt projektu: 3 960 zł

 687

6

Dofinansowanie zakupu książek wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 62 i biblioteki dla dzieci i młodzieży nr 55.
koszt projektu: 15 000 zł

 646

7

Zakup książek nowości dla wypożyczalni nr 100 ul. Zwycięzców 46
koszt projektu: 10 800 zł

 639

8

Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie
koszt projektu: 18 500 zł

 632

9

Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzińska/Walecznych
koszt projektu: 1 819 zł

 609

10

Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Saską Kępę)
koszt projektu: 3 250 zł

 527

11

Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie
koszt projektu: 40 000 zł

 488

12

Saska Kępa – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
koszt projektu: 3 645 zł

 299

DODATKOWO – PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE W INNYCH OBSZARACH, A REALIZOWANE Z KORZYŚCIĄ DLA SASKIEJ KĘPY:
KAMIONEK

L.P.

Projekt i kwota

Oddane głosy

1

Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem – wjazd do Parku)
koszt projektu: 120 000 zł

 459

2

Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia
koszt projektu: 17 000 zł

 348

 

PEŁNA LISTA WYNIKÓW DLA PRAGI POŁUDNIE – TUTAJ