Select Page

Referendum odbędzie się 6 września 2015.

Wynik będzie wiążący, jeśli zagłosuje więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Zostaną postawione 3 pytania:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Oficjalny serwis PKW – TUTAJ

ADRESY Komisji Wyborczych na Saskiej Kępie:

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
452 ZHR
Praga-Południe ul. Jakubowska 18
03-902 Warszawa
ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 , Nie
453 Gimnazjum nr 18
Praga-Południe ul. Angorska 2
03-913 Warszawa
ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46, Nie
454 Zespół Szkół nr 21
Praga-Południe ul. Saska 78
03-914 Warszawa
ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B Nie
455 Zespół Szkół nr 21
Praga-Południe ul. Saska 78
03-914 Warszawa
ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26, Nie
456 Zespół Szkół nr 77
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Katowicka: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 ul. Poselska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński: 844, 868, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25, Nie
457 Zespół Szkół nr 77
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Kryniczna: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, pl. Przymierza : od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, , ul. Szczuczyńska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona parzysta od nr 2 do nr 24 , Nie
458 Zespół Szkół nr 84
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 , Nie
459 Zespół Szkół nr 84
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A Nie
460 Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34)
Praga-Południe ul. Dąbrówki 3
03-909 Warszawa
ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45 , Nie
461 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Praga-Południe ul. Saska 59
03-914 Warszawa
ul. Meksykańska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9 oraz 6 i 8, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 , Tak
462 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Praga-Południe Saska 59
03-914 Warszawa
ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35 , ul. Wandy: 2, 4, 4A Nie
463 Szkoła Podstawowa nr 143
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 27
03-947 Warszawa
ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A, Nie
464 Prom Kultury Saska Kępa
Praga-Południe Brukselska 23
03-973 Warszawa
ul. Alzacka: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44 i 44A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała, Tak
465 Gimnazjum nr 20
Praga-Południe ul. Afrykańska 11
03-966 Warszawa
ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24 Nie
466 Zespół Szkół nr 37
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
ul. Argentyńska: cała, ul. Brukselska: 46, 46A, ul. Kanadyjska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, Tak
467 Przedszkole nr 392
Praga-Południe ul. Afrykańska 14
03-966 Warszawa
ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, al. Stanów Zjednoczonych: 26, Nie
468 Przedszkole 295
Praga-Południe ul. Afrykańska 9
03-966 Warszawa
ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska : strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała, Tak
469 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Praga-Południe ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345, Tak
1136 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Warszawa ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków Nie

 


SZCZEGOŁÓWE TERMINY DOT. UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO GŁOSOWANIA:

Informacje o możliwości głosowania w obwodzie innym niż miejsce zamieszkania/zameldowania:

  • Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r.

Informacje o możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania/zameldowania (w dowolnym obwodzie):

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r.

Informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego:

  • Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum, najpóźniej w 13. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Informacje o możliwości głosowania przez pełnomocnika (niepełnosprawni):

  • W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisana do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Informacje o możliwości głosowania za granicą:

  • Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 3 września 2015 r.