Select Page

HARMONOGRAM edycji 2015/2016:

 • zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
 • dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca:
  • lista projektów zgłoszonych dla obszaru Saskiej Kępy znajduje się TUTAJ
  • lista projektów „ogólnodzielnicowych” (część z nich również dotyczy bezpośrednio Saskiej Kępy) znajduje się TUTAJ.
 • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja
 • losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca
 • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca
 • głosowanie – od 14 do 24 czerwca
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca

Więcej informacji: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/startuje-trzecia-edycja