Select Page

18/10/2016 (wtorek), 09:30, Urząd Dzielnicy Praga Południe:

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy.

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek 18 października w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Praga Południe odbędzie się sesja Rady Dzielnicy poświęcona mi.in kwestiom reprywatyzacji na Pradze Południe. Sprawa jest niebagatelna, bowiem z informacji dostępnych na stronie Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami wynika, że roszczeniami reprywatyzacyjnymi objętych jest przeszło 400 budynków.

Listę budynków objętych roszczeniami można znaleźć tu: http://www.zgnpragapld.waw.pl/artykul/wykaz-nieruchomosci-zabudowanych-objetych-roszczeniami-dekretowymi-30-04-2016.

Rada Dzielnicy ma być transmitowana online na stronie http://pragapld.waw.pl/ – link do transmisji znajdą Państwo wśród skrótów na stronie Urzędu:

2016-10-16-09_09_34-xxvii-sesji-rady-dzielnicy-praga-poludnie-m-st-warszawy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XXVII Sesję Rady Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy na dzień 18 października 2016 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy.
3) Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie zwrotów nieruchomości i przekształceń własnościowych nieruchomości na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
(…)
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Zamknięcie obrad sesji.