Select Page

01/12/2016 (czwartek), cała Warszawa:

startuje zgłaszanie projektów w kolejnej (2017) edycji budżetu partcypacyjnego.

IV edycja budżetu partycypacyjnego rozpoczęła się 6 października jednocześnie we wszystkich dzilenicach! Regulamin nowej edycji stworzono na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań. W tej edycji do wydania będzie ponad 61 milionów zł. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy to 1-2 % budżetu dzielnicowego.

Harmonogram IV edycji:

 • zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
 • weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
 • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
 • głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017

Co nowego w IV edycji?

 • więcej czasu na głosowanie – głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca
 • definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów – każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy – na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów
 • na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL (lista 30 osób popierających projekt, którą dołącza się do składanego formularza)
 • włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów – pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach
 • zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji – autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp – w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy
 • konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt
 • próg 10% – realizowane będa tylko te projekty, które w trakcie głosowania uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych oddanych w danym obszarze

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada – zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Regulamin: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/1500_0510zal.pdf

Kwota dla Pragi Południe: 4 717 380 zł