Select Page

23/01/2017 (poniedziałek), cała Warszawa:

ostatni dzień zgłaszania projektów w IV edycji budżetu partycypacyjnego!

Więcej informacji o IV edycji: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/zasady-iv-edycji

HARMONOGRAM edycji:

  • zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku
  • weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami – od 24 stycznia do 8 maja 2017
  • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017
  • głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
  • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017

Regulamin: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/1500_0510zal.pdf

Kwota dla Pragi Południe: 4 717 380 zł