Select Page

STERYLIZACJA/KASTRACJA:

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów w kilkudziesięciu lecznicach weterynaryjnych. Ich aktualny wykaz można znaleźć na stronie: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/BA3488D3-01EC-4795-A042-FFAA92219F40/1256615/24042017wykazlecznicsterylizacje2017.docx – niestety w tym roku w programie nie ma żadnej placówki z Pragi Południe 🙁 .

Miasto pokrywa koszty zabiegu sterylizacji/kastracji obejmujące:

 • wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez miasto jest:

 • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* w 2017 roku”. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • to, aby pies lub kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany). Ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

CZIPOWANIE:

Czipowanie zwierząt wykonywane jest w tych samych lecznicach co zabiegi sterylizacji i kastracji.

Warunki skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota:

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończone przez zwierzę 12 tygodni życia
 • Dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Obie akcje prowadzone będą do 15 grudnia 2017 r. lub wyczerpania środków finansowych.

Pełna informacja o akcji oraz wykaz klinki weterynaryjnych prowadzących usługi dofinansowane przez miasto znajduje się tutaj: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/rozne/AKCJA_STERYLIZACJI_I_KASTRACJI_PSOW_I_KOTOW_W_WARSZAWIE.htm


Warszawa ogłosiła przetarg na „Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów”. Już wkrótce właściciele czworonogów, którzy zamieszkują na terenie stolicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów.

Wraca bezpłatna sterylizacja i kastracja

21 lutego ogłoszony został przetarg. Oferenci na złożenie dokumentów mają czas do 10 marca, do godz. 10.00. Przetarg został podzielny na 18 części (wg. dzielnic), a wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenia zamówienia tylko na jedną jego część. Wykonawca musi prowadzić działalność w zakładzie leczniczym na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta.

Czipowanie czworonogów

Drugą z bezpłatnych usług weterynaryjnych będzie elektroniczne znakowanie czworonogów. Usługi czipowania, a także sterylizacji/kastracji psów i kotów świadczone będą od dnia podpisania umów, co nastąpi prawdopodobnie w kwietniu. Niezwłocznie po ich zawarciu przekażemy szczegółowe informacje na ten temat. Na stronie bip.warszawa.pl/bos w zakładce: „zwierzęta w mieście” opublikowana zostanie lista wykonawców. Więcej informacji na temat przetargu dostępnych jest tutaj.

źródło:http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/wracaj-zabiegi-sterylizacji-i-kastracji-czworonog-w

Informacja będzie przez nas aktualizowana o spis klinik/przychodni realizujących bezpłatne usługi na Saskiej Kępie i/lub Pradze Południe, po zakończeniu przetargów i ogłoszeniu ich wyników.