Select Page

30/03/2017 (czwartek), 18:00, Prom Kultury Saska Kępa:

Konsultacje społeczne Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. Warszawa przygotowuje się na okoliczność gwałtowniejszych i częstszych ulew, dłuższych i uciążliwszych upałów, groźniejszych fal powodziowych oraz silniejszych wiatrów.

Zmiany klimatu już są w Warszawie – przygotujmy się!

Ty lub Twoi sąsiedzi doświadczyliście zalania w wyniku ulewy? Ktoś z Twoich znajomych zasłabł w trakcie upału? Wichura zniszczyła Twoją własność? Drzewa w pobliskim parku uschły podczas letniej suszy? Twój dom stoi tuż przy wale przeciwpowodziowym i zastanawiasz się, czy to dobry wybór? Częściej chorujesz z powodu zanieczyszczonego powietrza? Takimi i podobnymi problemami będzie się zajmowała Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.

Do końca stycznia 2017 roku przygotowano mapę klimatyczną oraz założenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Założenia są konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie przedmiotem obrad Rady Miasta oraz zostanie uchwalona. Strategia będzie gromadziła działania publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.

Może trzeba wesprzeć tworzenie zielonych dachów i ścian na Ochocie i Żoliborzu, albo posadzić więcej drzew przy ulicach na Targówku i Pradze Południe? Gdzie mogłyby pojawić się publiczne miejsca zbiórki połamanych gałęzi albo poidełka z darmową wodą wodociągową? Czy osiedlowy plac zabaw potrzebuje cienia i zieleni? Masz coś do zaoferowania, np. łatwy sposób zagospodarowania wody deszczowej w swoim ogródku czy dogodne miejsce na wspólny ogród sąsiedzki? Te i podobne działania – POMYSŁY na KLIMAT – mogą się znaleźć w Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Strategia będzie zawierała system ich realizacji, w tym monitoringu oraz mechanizmów finansowania.

POMYSŁY na KLIMAT możesz przekazać do końca czerwca 2017 r.:

  • elektronicznie >>>
  • lub za pomocą formularza, który wypełniony wyślesz: ​na konsultacje@adaptcity.pl
  • listownie: na adres: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Podmiot odpowiedzialny: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Podmioty realizujące: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
Konsultacje prowadzone są w ramach projektu ADAPTCITY i są elementem przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy przez Urząd Miasta Warszawy i Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.