Select Page

Przypominamy, iż w dniu 15/05/2017 upływa termin wnoszenia dorocznej opłaty z tytułu podatku od nieruchomości – kolejnej raty (niektórzy mają opłaty naliczone w kwartalnych ratach, a niektórzy w 1 kwocie płatnej w marcu).

Informacje o wysokości tegorocznej opłaty powinniście byli otrzymać do dnia 28/02/2017, o czym pisaliśmy w naszym wpisie: 2017-02-28: ostatni dzień doręczania decyzji dot. wysokości podatku od nieruchomości na rok 2017.

W przypadku, gdy nie otrzymaliście stosownego pisma (osobiście lub listownie), zalecamy pilny kontakt z Urzędem Dzielnicy Praga Południe.