Select Page

22/07/2017 (sobota), 17:00, Ogród Powszechny:

Joga śmiechu /warsztaty/.

Poznaj z nami jogę śmiechu w Ogrodzie Powszechnym – 22. i 29. lipca!

Joga śmiechu to wyjątkowa metoda budowania zdrowia i optymizmu, dająca korzyści na 4 poziomach – zdrowotnym, społecznym, rozwojowym i duchowym. Co ciekawe, jest też świetną drogą do integracji z innymi ludźmi, przełamywania lodów i budowania mostów. Większości ludzi najłatwiej praktykuje się jogę śmiechu w grupie. By przyszły do nas korzyści takie jak choćby poprawa odporności, pogłębienie śmiechu i oddechu z gardłowego do przeponowego, większa kreatywność i swoboda pogodnego reagowania na wyzwania potrzebujemy regularnej praktyki.

W zajęciach może wziąć każda osoba niezależnie od wieku, umiejętności i doświadczenia rozwojowego, o ile jej stan zdrowia pozwala na praktykę ćwiczeń aerobowych z przedłużonym okresem śmiechu.

prowadząca:
Paulina Kawa – Certyfikowana joginka śmiechu, trener, propaguje świadomą profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia. Inspiruje innych do działania, zachęca do aktywności i poznawania siebie oraz odkrywania swojego potencjału. Prowadzi bloga. Więcej informacji: http://liferoots.pl/

Bezpłatny wstęp