Select Page

27/07/2017 (czwartek), 19:00, Stół Powszechny:

Kobieta afrykańska – feminizm, ekologia i szamanizm /spotkanie/.

Isis Noor Yalagi zaprasza na spotkanie, którego ideą przewodnią jest rola kobiety afrykańskiej w wymiarze historycznym, symbolicznym i politycznym.

Wiele cennych wartości powiązanych z kobiecością, zakorzenionych w różnych społecznościach na terenie całej Afryki, zostało odsuniętych na bok z powodu galopującej globalizacji, powszechnie obowiązującego patriarchatu oraz dogmatów religijnych, które zwalczają wiedzę pierwotną, tą, która istniała jeszcze przed istnieniem religii. Wiedza, ukryta w bibliotekach, w licznych opracowaniach naukowych, jest dziś odzyskiwana i odkrywana na nowo.

Chodzi o tą szczególną i trwałą obecność kobiety-kapłanki. To ostatnie określenie kojarzy się jedynie ze specyfiką pewnych ceremonii, które odbywają się do dziś w wielu regionach świata, także w Afryce, lecz są owiane tajemnicą i wydają się niedostępne dla europejskiego sposobu myślenia. Ale ten głos, który mieszka w kobiecie afrykańskiej, a także w każdej kobiecie na Ziemi, woła by być usłyszanym TERAZ, w szczególnie wrażliwym i trudnym położeniu świata.

SPOTKANIE Z ISIS NOOR YALAGI BĘDZIE TŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI.

BIO:
Isis Noor Yalagi pochodzi z Togo i Martyniki. W latach 80 utworzyła na Martynice Stowarzyszenie JEDE (Jeunesse Enfant Développement Environnement), którego celem było promowanie ekologii i rozwijanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży.
Jest współzałożycielką Federacji Agroekologicznej w Beninie (FAEB), 2010 oraz Stowarzyszenia Duniamâ w Senegalu, 2014-2017. W 2012 spędziła pół roku w Indiach, we wspólnocie Auroville jako wolontariuszka.

Duniamâ w języku swahili znaczy Matka Ziemia. Stowarzyszenie działa na rzecz rozpowszechniania i rozwoju agroekologii i permakultury, szczególnie w środowiskach kobiet i młodzieży w regionie Casamance na południu Senegalu, a także w Beninie i w Togo.

„Permakultura i Ogrody Kobiet” oraz „Permakultura i Ogrody Szkolne” to dwa główne projekty zainicjowane i realizowane przez Duniamâ. Pierwszy z nich jest odrodzeniem przekazywanych od pokoleń przez kobiety tradycji naturalnych upraw ziemi, które zostały brutalnie zerwane przez powszechne wprowadzanie do rolnictwa środków chemicznych.
Drugi projekt dotyczy szkół podstawowych i średnich. Na skutek masowej wycinki drzew, w ramach rozwoju urbanistyki i szkolnictwa, większość terenów, na których powstają szkoły jest całkowicie pozbawiona zieleni. Duniamâ współtworzy i pilotuje ogrody, a także programy edukacyjne na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Celem tego projektu jest między innymi przeznaczenie plonów z upraw na przygotowanie posiłków w szkolnych stołówkach.

Podczas swoich licznych podróży, Isis Noor przekazuje swoje doświadczenia i wiedzę na rozmaitych spotkaniach, festiwalach i konferencjach, również w formie performatywnej, poprzez śpiew i slam.

Bezpłatny wstęp.