Select Page

07/09/2017 (czwartek), 19:00, Ogród Powszechny:

Polityka w Ogrodzie / spotkania / vol. 1.

W Powszechnym rozpoczyna się nowy cykl spotkań wokół oddolnie tworzonej polityki – na ulicy, w puszczy, w internecie. Porozmawiamy o różnorodnych formach samoorganizacji i mobilizacji ludzi do pokojowego oporu wobec represyjnych mechanizmów władzy państwa i kapitału.

Pierwszą rozmówczynią będzie Marta Lempart, inicjatorka i jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Porozmawiamy o polityce tworzonej na ulicach, strategiach sprzeciwu i odpowiedzialności za uczestniczki/ków protestów. Spotkanie poprowadzi Tomasz Gromadka z Fundacji Strefa WolnoSłowa prowadzącej Stół Powszechny.

POLITYKA W OGRODZIE odbywać się będzie co czwartek w formie rozmowy z gościnią/gościem oraz w dużej części – w formie dyskusji z udziałem publiczności.

Marta Lempart, inicjatorka i jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, ruchu, który masowymi manifestacjami w Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. zmusił partię rządzącą do wycofania się z projektu całkowitego zakazu aborcji. Członkini Komitetu Obrony Demokracji. Wcześniej działała społecznie i zawodowo w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami – jest m.in. współautorką ustawy o języku migowym. Z wykształcenia prawniczka, prowadzi firmę budowlaną. Mieszka we Wrocławiu z partnerką.

Ogólnopolski Strajk Kobiet to oddolny ruch kobiet i wspierających je rozumnych mężczyzn z ponad 200 miejscowości w Polsce, który zajmuje się zarówno prawami kobiet, jak i działaniami na rzecz demokratycznego i sprawiedliwego państwa, m. in. angażując się i animując protesty w obronie niezależnego sądownictwa, ostro sprzeciwiając się odradzającemu się w Polsce faszyzmowi i jego obecności w przestrzeni publicznej oraz inicjując i organizując prace Koalicji Prodemokratycznej, zrzeszającej osoby angażujące się w działania opozycyjne – parlamentarne i pozaparlamentarne, Strajk Kobiet jest organizacją ahierarchiczną, nie posiada centrali, a jedynie wirtualne centrum wsparcia organizacyjnego, finansowego, prawnego i promocyjnego dla lokalnych liderek i aktywistek, działających wg własnego uznania w swoich rodzinnych miastach.