Select Page

08/11/2017 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Filozofia w Ogrodzie – wielki powrót! vol. 1.

Praktyki represji. Co wypieramy we współczesnej kulturze?

W tym jesienno-zimowym cyklu Filozofii w Ogrodzie będziemy rozmawiać o tym, co we współczesnej kulturze wyparte, niewidoczne i nieuznawane. O depresji, śmierci, starości, ale także o przemocy, manipulacji i perwersji.

Naszym pierwszym gościem będzie prof. Małgorzata Jacyno, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która przyjrzy się społecznym i kulturowym mechanizmom represji.

Przybywajcie tłumnie!