Select Page

08/01/2018 (poniedziałek), 19:00, Stół Powszechny:

Ciało w Ogrodzie vol. 3 – ciało w tradycji żydowskiej.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/2033358393616072/.

„Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Ciało w Ogrodzie”.
Tym razem gościem Łukasza Wójcickiego będzie Piotr Kowalik, a tematem rozmowy ciało w tradycji żydowskiej.

Porozmawiamy o symbolice i funkcji ciała w kulturze żydowskiej i spróbujemy je osadzić w kontekście społeczno- i geo-politycznym. Spojrzymy na szerszy kontekst kulturowy (religia, obyczaje) ciała i porozmawiamy o tabu ciała oraz jego ewentualnej transgresywnej funkcji.

Zapraszamy do rozmowy!”

O gościu najbliższego spotkania:
Piotr Kowalik jest historykiem-dydaktykiem, wykładowcą akademickim i edukatorem, działaczem społeczności żydowskiej w Polsce. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku lat 90. prowadzi pracę edukacyjną i kulturalną w środowisku żydowskim oraz nauczanie o kulturze i historii Żydów poza środowiskiem żydowskim. Jeden z założycieli i pierwszych nauczycieli zespołu szkół żydowskich Lauder-Morasha. Stworzył i wdrożył autorskie programy nauczania, od poziomu edukacji początkowej do gimnazjum, dla przedmiotów kultura żydowska i historia żydowska. Napisał podręczniki do historii żydowskiej. W 2008 r. objął stanowisko kierownika Centrum Edukacyjnego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, obecnie jest głównym specjalistą ds. judaistyki i metodologii Muzeum. Pracował w Instytucie Historii UW, obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Papieskim JP II w Krakowie. Aktywista Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (chewra kadisza, chazan, gabaj, animator kultury).

O prowadzącym:
Łukasz Wójcicki to bloger, performer teatru Komuna/Warszawa, trener sportów walki, tancerz i atleta pracujący z ciałem, edukator genderowy (Głosy Przeciw Przemocy), krytyk queerowo-feministyczny, anarchista – https://lukaszwojcicki.noblogs.org/