Select Page

30/05/2018 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Historia w Ogrodzie vol. 1 / spotkania /.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/2040138779569372/.

„Zapraszamy na nowy cykl o historii Polski z perspektywy krytycznej. O rozbiorach jako modernizacji. O państwie bez stosów, które paliło ludzi. O ofierze historii, która kolonizowała kresy. O zapomnianej rewolucji 1905 r. O dochodzeniu do władzy katolicyzmu. O protestach motywowanych ekonomicznie w czasie PRL.

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie rozbiorom, ich przyczynom, a także pozytywnym skutkom – modernizującym oddziaływaniom na kraj.

OPIS

Rzeczpospolita szlachecka nie niknie i nie ginie z dnia na dzień. To proces.

Jedni jego początków upatrują w śmierci Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia; inni wcześniej (kiedy kresu dobiega dynastia Jagiellonów, a kolejni królowie elekcyjni stają się zakładnikami szlachty) lub później (na Sejmie Niemym, obradującym pod rosyjskimi bagnetami).

Kraj nad Wisłą rozebrać próbują już w połowie XVII wieku Szwedzi wespół z Prusakami, księciem Siedmiogrodu, Bohdanem Chmielnickim i Bogusławem Radziwiłłem.

Tej egzotycznej koalicji to się nie udaje, ale trzem mocarstwom, które we wrześniu 1772 roku notyfikują Polsce fakt rozbioru – i owszem. Jeszcze dwadzieścia trzy lata okrojonej państwowości i Rzeczpospolita w ogóle zniknie z mapy Europy – próbując się zresztą po drodze reformować, co mogło tylko przyspieszyć zły los. Modernizację – co za wstyd! – na poważnie zapoczątkują na polskich ziemiach właśnie ci źli zaborcy.

Spór o przyczyny rozbiorów trwa od 246 lat, najjaskrawiej widoczny w starciu dwóch szkół historycznych: krakowskiej (winna anarchia, zwana złotą wolnością szlachecką) i warszawskiej (to ościenne, agresywne mocarstwa rozszarpały niewinną ofiarę).

Niewątpliwie wykorzystano z zimną krwią naszą słabość ówczesną, tylko dlaczego byliśmy tacy słabi? Jak do tego doszło? O tym podczas Historii w Ogrodzie porozmawiamy z prof. Wojciechem Kriegseisenem z Polskiej Akademii Nauk.

Cykl HISTORIA W OGRODZIE odbywać się będzie co dwa tygodnie.

PROWADZENIE:
Karolina Lewicka – absolwentka politologii na UAM, dziennikarka radiowa i telewizyjna, obecnie w Radiu TOK FM, wykłada także w Collegium Civitas.

GOŚĆ:
Prof. dr hab. WOJCIECH STANISŁAW KRIEGSEISEN – historyk, dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, badacz historii nowożytnej, specjalizujący się w dziejach stosunków wyznaniowych od XVI do XVIII wieku oraz w historii osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Autor i redaktor wielu książek, m.in. My i Oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, pod red. W. Kriegseisena, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2016.