Select Page
10/12/2018 (poniedziałek), 19:00, Teatr Powszechny: Warsztaty aktorskie – Artem Manuilov. Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1190545897761580/

Teatr Powszechny zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach technik aktorskich Artema Manuilova w języku ukraińskim i polskim! Warsztat aktorski Artema Manuilova to zbiór autorskich metod pracy, oparty na cyklu teatralnych technik psychofizyki aktorskiej, plastyki ciała i głosu. Swój własny system działania wypracował na podstawie dwóch szkół o różnych tradycjach: Lwowskiego Teatru Akademickiego im. Lesia Kurbasa oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Warsztaty pokażą szczegółowe sposoby rozwoju narzędzi aktorskich: ciała, głosu, emocji, uczuć, fantazji oraz wyobraźni. Program spotkania zakłada intensywną pracę z dźwiękiem, oddechem, dykcją i rytmem, aktywną współpracę z partnerem, pracę w grupach oraz gry na wyobraźnię i uwagę. Zajęcia dadzą każdemu uczestnikowi możliwość odczucia stanu „zrelaksowanej gotowości”, potrzebnego do działań z zakresu improwizacji i kreatywności. Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności aktorskich. ➤ warsztaty prowadzone symultanicznie w języku ukraińskim i polskim
➤ dla kogo: dla osób od 18. roku życia, zainteresowanych teatrem
➤ kiedy: 10 grudnia 2018 r., poniedziałek, godz. 19.00 – 21.00
➤ gdzie: Teatr Powszechny w Warszawie, ul. Zamoyskiego 20
➤ zgłoszenia: n.grzedzinska@powszechny.com, 510 131 807
➤ koszt: 15 zł, wymagana jest rezerwacja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
➤ uwagi: uczestnicy proszeni są o założenie wygodnego stroju do ćwiczeń
➤ prowadzący: Artem Manuilov Artem Maunilov – aktor, ukończył Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, na wydziale aktorskim (kurs Vladimira Kuchinskiego). Był członkiem zespołu Lwowskiego Akademickiego Teatru im. Lesia Kurbasa (2006-2009) oraz Teatru Gardzienice (2010-2015). Prowadził warsztaty i treningi aktorskie dla profesjonalistów w Polsce i Ukrainie. Na podstawie metodologii dwóch szkół teatralnych o różnych tradycjach stworzył formę treningu aktorskiego, który składa się z zestawu ćwiczeń, pozwalających utrzymywać w dobrej kondycji wszystkie elementy aktorskiej osobowości (ciało i głos, umysł i uczucia).


[UK] Ми запрошуємо Вас взяти участь у тренінгах з акторської майстерності Артема Мануйлова на українській та польській мовах! ➤ що: акторські тренінги, які проводяться одночасно українською та польською мовами
➤ для кого: для людей старше 18 років, які цікавляться театром і акторством
➤ коли: 10 грудня 2018 р., у понеділок в годинах 19.00 – 21.00
➤ де: у Театрі Повшехнему в Варшаві, вул. Замойськего 20
➤ заявка: n.grzedzinska@powszechny.com, 510 131 807
➤ вартість: 15 злотих, обов’язковим є попереднє бронювання, через обмежену кількість місць
➤ зауваження: учасники мають взяти на тренінг комфортний одяг
➤ хто проводить: Артем Мануйлов Акторський тренінг Артема Мануйлова це збір авторських метод основаних на циклі театральних технік націлених на розвиток акторської психофізики, пластики тіла і голосу. Власну систему тренінгу випрацював на підставі двох театральних шкіл різних традицій: Львівського Академічного Театру ім. Леся Курбаса і Центра Театральних Практик Гарджениіце. Тренінг представляє детальну інструкцію для розвитку акторського інструменту: тіла, голосу, емоцій, почуттів, фантазії і уяви. Програма тренінгу включає роботу з тілом, голосом, звуком, диханням, дикцією, ритмом, з амплітудою емоцій, а також активну взаємодію з партнером, роботу в групах, ігри на уважність та креативну уяву. Заняття дадуть кожному учаснику можливість відчути стан „розслабленої готовності”, який є ідеальним під час спонтанної креативності. Метою семінару є розвиток акторських навичок та активізація творчої енергії. Артем Мануйлов – актор, закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, акторське відділення, курс Володимира Кучинського. Був актором в трупах Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса (2006-2009) та Театру Гардженице (2010-2015).

Проводив семінари та акторські тренінги для професіоналів в Україні та Польщі. На основі двох театральних шкіл різних традицій створив систематичний тренінг актора, який складається з комплексу вправ, які допомагають тримати в тонусі всі складові акторської особистості: тіло і голос, свідомість і почуття, гармонія яких, дозволяє бути вільним і ясним в момент творчості.