Select Page

UWAGA przypomnienie: DZIŚ, 07/04/2019 (niedziela!) jest ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń wystawców na Święto Saskiej Kępy!

„Trwa przyjmowanie zgłoszeń wystawców na stoiska artystyczne podczas tegorocznego Święta Saskiej Kępy!

Prom poszukuje oryginalnych, własnoręcznie robionych przedmiotów, mieszczących się w definicji rzemiosła artystycznego.
Stoiska wystawców zorganizowane będą w jednolitych, białych namiotach. Każdy wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynajęcia namiotu.

Wypełniony formularz (poniżej) wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Promu Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa, w kopercie z dopiskiem „Święto Saskiej Kępy 2018″ (decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan na adres: biuro@promkultury.pl w terminie do 7.04.2019 r.
Do formularza prosimy dołączyć minimum 5 zdjęć swoich wyrobów.
Zakwalifikowani wystawcy zostaną poinformowani o wyborze najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r.

Wszelkie informacje dot. wystawiania się na Święcie Saskiej Kępy znajdziecie na stronie PROMU: http://promkultury.pl/o-nas/swieto-saskiej-kepy-2019/?fbclid=IwAR1siHdp5UElAFByh198LdI5gsR05_r_dH7LvMEXPKsZolWfaKM0SEPjAOg