Select Page

czasdlamam.pl

lokalizacje zajęć:
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 (na terenie Ogrodu Jordanowskiego)

2. Saska Dance Studio, ul Arabska 7