Select Page

Od 1 lipca do 30 sierpnia 2013 r. rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe Program „Lato w Mieście 2013”.

Wykaz punktów dziennego pobytu i zajęć specjalistycznych – plik do pobrania.

Karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2013” są przyjmowane w szkołach i placówkach oświatowych realizujących program „Lato w Mieście 2013” w okresie od 3 do 21 czerwca 2013 r.  (karta uczestnika: plik do pobrania)

To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji. W tym roku, w 23 placówkach (10 punktach dziennego pobytu oraz 13 punktach zajęć specjalistycznych, w tym w 3 obiektach OSiR) dzieci i młodzież będą miały zorganizowane liczne atrakcje. W punktach dziennego pobytu uczestnicy programu będą mogli odpłatnie skorzystać z posiłków (żywienie prowadzone jest w 5 szkołach podstawowych oraz w jednym zespole szkół).

Dla uczestników tegorocznego Programu „Lato w Mieście” Dzielnica przygotowała bogaty program edukacyjno-wychowawczy złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych. Przewidziano wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry i zabawy, dyskoteki. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Pływalnie: „Wodnik” i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska”. Biblioteki, kluby kultury będą prowadzić ciekawe warsztaty, Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe” zorganizuje zajęcia karate a Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska” warsztaty tenisa ziemnego.Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” jest odpłatne.
Opłaty za posiłki są przyjmowane – od 3 do 21 czerwca 2013 r. –  w sekretariacie lub na konto szkoły realizującej ww. program.
Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego(na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2012/2013 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.