Select Page
Zgodnie z wydanym w dniu 07/09/2021 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 1591/2021:

Zarządzenie nr 2291/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem:
1. nr 2607/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2012 r.
2. nr 230/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2015 r.
3. nr 1970/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2018 r.
4. nr 1906/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2019 r.
5. nr 1591/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 września 2021 r.

1. strefa obowiązywania Identyfikatorów została rozszerzona na obszar całego Osiedla Saska Kępa;

„§ 1. W związku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który wprowadza zakaz ruchu w miejscach oznaczonych znakiem typu B-1 na obszarze ograniczonym granicami Osiedla Saska Kępa: wzdłuż osi rzeki Wisły do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż al. Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi al. Waszyngtona do linii elektrycznej biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi al. St. Zjednoczonych, projektowaną al. Tysiąclecia do osi rzeki Wisły, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr 328/LI/2010 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 19.04.2010 r.”

 

2. identyfikatory, wydane przed datą 31/12/2019 mają przedłużoną ważność do 31 grudnia 2022 roku.

„§ 2a. Okres aktualnie ważnych Identyfikatorów SK przedłuża się do 31 grudnia 2022 r.”

Zarządzenia oraz Regulamin znaleźć można tu: https://bip.warszawa.pl/identyfikatory-SK-2019.

Informacje o tym gdzie i jak można uzyskać identyfikator SK na samochód znajdziecie w naszym wpisie: https://saskakepa.info/wpisy-archiwalne/identyfikatory-sk-gdzie-wyrobic-i-jak-zamykana-jest-kepa-podczas-imprez-masowych/